جنــــس دیـــــواره : چوب تبریزی                                              واشـــــر دیــــــــواره : پلاستیکی ضد سایش
نـــــوع میلـــگـــرد : 16 کششی با آبکاری گاللوانیزه                 جنــــــس آدمـــــــک : تورنادو
پـــــــــایـــــــــــــه : فلزی - قوطی 20*60                               جنس توپ و دستــــه : معمولی
زمیـــــن بـــــــازی : شیشه 6 میل                                          قابلیت تنظیم ارتــفاع : ندارد
رنـــــگ بــــدنـــــه : چکشی                                                   ابعـــــاد بیــــــــرونی :70*130 سانتی متر
قلــــــــــــــــــــک : طبق سفارش                                           ارتفــــــــــــــــــــــاع :90 سانتی متر
لبـــــــــه دیــــواره : چوب ابزار خورده
Read more