جنــــس دیــــــــواره : ملامینه دوبل - 32 میل                         جنــــس آدمــــک : تورنادو
نــــــتوع میلـــگـــرد :16 کششی با آبکاری گالوانیزه                جنس توپ و دسته : ABS - PVC
پــــــــــــــایــــــــــه : فلزی                                                       جنـــس تـــه پـایــه : استیل با قابلیت تنظیم ارتفاع
زمیـــــــن بـــــــازی : ملامینه 16 میل رنگی                            ابعــــــــاد بیــرونی :70*130 سانتی متر
رنــــــــگ بـــــدنـــه : خود رنگ ملامینه                                  ارتفـــــــــــــــــــاع : 90 سانتی متر 
لبـــــــه دیــــــــواره :  PVC                                                   گـــــل شــــمــــــار : دارد
واشــــر دیـــــــواره : پلاستیکی ضد سایش
Read more