جنـــــس دیـــواره : M D F دوبل                                                                 جنـــس آدمــــــک : Firewall تعادلی - تورنادو تعادلی
نـــوع میلـــگـــرد : 16 کششی با آبکاری کروم                                            جنس توپ و دسته : PVC - ABS
پــــــــــــایــــــــه : M D F  -  های گلاس                                                     جنـــس تــه پـایــــه: پلاستیکی براق با قابلیت تنظیم ارتفاع
زمیـــن بـــــــازی : M D F مشکی با شیب نا محسوس- شیشه سکوری       ابعـــــــاد بیـــرونی : 70*136 سانتی متر
رنــــگ بـــدنــــه : M D F - های گلاس                                                       ارتفـــــــــــــــــــاع : 90سانتی متر
لبـــــــه دیــــواره :   PVC                                                                           گـــل شـــمـــــــــار: دارد
واشــــر دیـــواره : بلبرینگ طرح خارجی                                                      قلــــــــــــــــــــک : ندارد
Read more