جنــــس دیــــواره : M D F دوبل --  32 میل با روکش تمام PVC ضد آب          جنــــــس آدمــــک : تورنادو تعادلی
نــــوع میلــگــــرد : 16 کششی با آبکاری کروم                                                    جنس توپ و دسته : PVC- ABS
پــــــــــــایـــــــــه : فلزی                                                                                     جـــس تـــه پـــایــه : استیل با قابلیت تنظیم ارتفاع
زمیــــــن بـــــازی : شیشه سکوریت                                                                   ابــــــــــاد بیـــرونی : 70*140 سانتی متر
رنـــــگ بـــــدنـــه : روشن - تیره                                                                       ارتفــــــــــــــــــــاع :90 سانتی متر 
لبــــــــه دیــــواره :   PVC                                                                                  گـــــل شــــمــــــار : دارد
واشـــــر دیـــواره : بلبرینگ طرح خارجی
Read more