دستگاه اچ
Etching machine
Xüsusiyyətləri, qiyməti və alınması دستگاه اچ empty