Fixed parallel table

350,000Toman
Alın
0
Xüsusiyyətləri, qiyməti və alınması  empty