میز پارالل ثابت
Fixed parallel table
Xüsusiyyətləri, qiyməti və alınması میز پارالل ثابت empty