کراس فیت را بشناسیم

کراس فیت

در مبحث این بخش اهداف، برنامه نویسی، اجرا، اجرا و سازگاری در کراس فیت را در مورد بررسی قرار می دهیم و با این رشته به صورت مختصر آشنا خواهیم شد.

اهداف

در آغاز، هدف کراس فیت ایجاد تناسب اندام است که به صورت کلی برای تمامی افراد متناسب می باشد. کراس فیت به دنباله این است که از یک سری مهارت های فیزیکی و نوعی از سازگاری های بدنی به نفع عملکرد اجرای افراد در تمامی ورزش های استفاده کند.

برنامه نویسی

کراس فیت در اصل به حرکاتی با شدت بالا، مداوم و متنوع می پردازد.

حرکت کراس فیت از یک سری انقباضات عضلانی برای اجرا حرکات پایه و حرکت تلفیقی تشکیل شده است. کراس فیت از حرکات موثر و کار آمد اندام های ما در زندگی روزمره استفاده می کند. ام از همه مهم تر این است که از تمامی جنبه های آمادگی جسمانی مانند فعالیت هایی در مسافت های طولانی و یا فعالیت هایی در مسافت های طولانی و یا فعالییت هایی در مسافت های کوتاه استفاده میکند در مجموع از سه ویژگی یک سنگینی، دو مسافت، سه سرعت، در تمریناتت برای بهبود عملکرد فردی بهره گیری خواهد شد.

روش اجرا

روش های اجرایی کراف فیت کاملا تجربی هستتند. ما معتقدی هستیم که نظرات و گفته هتی مختلف در سه جنبه، تاثیر، امنیت و بهره وری. برنام های ورزشی تن ها با اندازه گیری و مشهادر قابل استناد می باشد. رویکرد کراس فیت، تناسب اندام مبتنی بر شواهد می باشد و اجرای این رویکرد نیاز به نتایج روش های مختلف تمرینی دارد.

اجرا

در اجرا، کراس فیت کاملا به سادگی یک ورزش برای تناسب اندام خواهد بود آموخته ای ما از این روش، بهره مندی از رقابت سالم و سرگرم ورزش بدتر از ترس از مرگ خواهد شد. با استفاده از ثبت رکورد ها اجرای تمرینات کراس فیت و مقایسه با ان ها استاندارد ها ی جانی می توان از این داد ها به عنوان انگیزه و امید به پیروزی استفاده نمود.

سازگاری

رسیدن ما ب تناسب اندام مبتنی بر شواهد موجد و ارسال داده های عملکردی حرکات ورزشی به مربیان می باشد. کشف شده است که در این رشته یعنی کراس فیت افزایش ظرفیت کار در طول زمان بدست می آید. این مهم است و با اهمییت است و زیرا انگیزه ی برانمه نویسی و تمرکز بر پیشرفت را افزایش می دهد. تلاش کراس فیت ایجاد یک برنامه تناسب اندام گشترده و فراگیر خواهد بودذ. همین دلیل خواسته های متفاوتی از کراس فیت برای ورود این رشته در میان ورزش های متنوع دیگر بررسی می شود که این خواسته می توانند به بهبود عملکرد حرکتی، افزایش اکسیژن مصرفی، بالا بردن آستانه لاکتات، قدرت، انعطاف پذیری و دیگر قابلیت های جسمانی را شامل شود.

اساس کار کراس فیت

کراس فیت برنامه ای برای افزایش قابلیت های فیزیکی همچون استقامت قلبی و تنفسی، استقامتی عضلانی، قدرت، توان، سرعت هماهنگی، چابکی و تعادل و دقت و انعطاف پذیری می باشد.

کراس فیت طراحی شده است تا توانایی های شخصی را در تمام وظایف فیزیکی افزایش دهد. ورزشکاران آموزش می ببنید تا با چالش های فیزیکی متعدد و متنوع و تصادفی رو به رو شوند و ان ها را با موفقییت به پایان برسانند. مطمعنا این برنامه برای پرسنل پلیس، ارتش،، تش نشانی مفید خواهد بود. چرا که این گروه از افزایش هر روزه با چالش ها و موفقیت های فیزیکی جدید رو ب رو خواهند شد. و تاثییر این رشته در این گونه افراد ثابت شده است.

چرا که این گروه از افراد هر روز با چالش ها و موقعیت های فیزیکی جدید روبرو خواهند شد و تاثیر نوشته در این گونه افراد ثابت شده است.

از تناسب اندامی که این رشته در اختیار ما قرار میدهد تمرکز ویژ های خواهد داشت.

  • - به حداکثر رساندن پاسخگویی عصبی در بدن نسبت به تمرین
  • - توسعه قدرت
  • - آموزش روش های تمرین متعدد
  • - آموزش مداوم و تمرین با حرکات عملکردی، به اینگونه حرکات به طور معمول در زندگی روزمره ما اتفاق میافتد.
  • - توسعه هدف یک رژیم غذایی موثر

ورزشکاران در این رشته آموزش می بینند در فاصله های کوتاه و متوسط و بلند مدت فعالیت هایی از جمله دوچرخه سواری و دویدن و شنا کردن و زدن را انجام دهند توانایی خود را در مسیر متابولیکی فسفاژن، کوتاه مدت، اسید لایتیک متوسط، و ایروبیک بلند مدت ضمانت کنند.