به ایجاد یک همبستگی اجتماعی کمک می کند و فوتبال دستی یک فعالیت بدنی محسوب میشود که از تمرکز بالایی برخورد دار است.

مراحل فوتبال دستی

 پاس دادن و دریافت توپ شوت زدن

 شوت زدن

 دفاع کردن و... محسوب میشود.

فوتبال دستی

فوتبال دستی، یک بازی شاد و مهیج برای همه ی سنین به کار رفته است، قبل از شروع بازی، با حریف خود دست داده و بهش احترام بگذارید و همیشه قبل از حاضر گفتن مطمعن باشید که حریف شما برای شروع بازی حاضر میباشد، توپ را میتوان در زیر میله آدمکی به مدت ده ثانیه و در زیر میله های دیگر به مدت پانزده ثانیه در اختیار داشت، در صورت گذشتن از این محدوده زمانی در زیر میله سه آدمکی، شروع مجدد بازی از میله دو آدمکی و در سایر موارد از میله پنج آدمکی خواهد بود چگونگی گرفتن دست ها وضعیت بدنی شامل چگونگی قرار گرفتن در پشت میز و میله ها می باشد و این حالت اغلب در فوتبالدستی نیمه راست می باشد. در دراز مدت موقعیت مناسب بدن به بهبود در چرخش و سرعت میله ها و قدرت شوت زدن کمک می کند. این حالت همچنین به ما کمک می کند که از آسیب دیدگی های مزمن پیشگیری کنیم.

مهارت های فوتبال دستی

مهارت های اصلی در فوتبالدستی شامل: 1 - ضربه زدن به توپ برای هدایت آن به سمت دروازه. 2 - پاسکاری کردن بین میله ها و 3 - دفاع در مقابل شوت و پاس می باشد. انجام دادن این مهارت ها به سرعت عمل و مهارت ترکیب بالایی نیاز می باشد.

هدف از بازی فوتبال دستی این است که

به ثمر رساندن گل بیشتر از حریف که در طرف مقابل شما ایستاده، ضربه زدن به ثوپ به سمت دروازه و گل کردن آن با جابه جا کردن چهار میله و آدمک های موجود روی آنها، و آسان به نظر می رسد ولی نه زمانی که حریف روبه رو نیز همین هدف را دنبال میکند بعد از پایان هر گیم، بازیکنان و یا دو تیم جای خود را عوض می کنند. فوتبال دستی یک بازی هیجانی برای همه ی گروه سنی طراحی شده است. فوتبال دستی یک بازی هست که هم دو نفره انجام میشود و هم چهار الی شش نفره بازی می شود.

در ابتدای مسابقه برای مشخص شدن این که چه کسی بازی را شروع کند از سکه استفاده می شود. کسی که برای اولین بار یا بعد از گل خوردن بخواهد بازی را شروع کند توپ را جلو پای بازیکن وسط قرار می دهد و با صدای بلند به حریف اعلام آمادگی می کند. تا زمانی که حریف اعلام آمادگی نکرده است نمی توان بازی را شروع کرد و توپ را انداخت، حتما در شروع بازی باید توپ بین دو آدمک میانی به حرکت دربیاید و بعد از یک مکث کوتاه ضربه زده شود. پس بی خیال اصل غافل گیری در ابتدای مسابقه شوید.

نکته مهم این است: که از این به بعد جریمه حرکات اشتباه اعلام خطا خواهد بود. درباره نحوه اجرای خطا هم باید بدانیم که هر سه خطایی که یک تیم مرتکب شود یک ضربه پنالتی به حریفش تقدیم خواهد شد، توپ بر روی نقطه پنالتی که کنار حریف وسط قرار دارد، کاشته می شود و توسط حریف زده می شود.

صحبت کردن در حین بازی خطا محسوب می شود و نباید صحبت کرد تمرکز آدم به میریزد. نکته بعدی این است که حتی نفس کشیدن با شدت و یا نچ نچ کردن هم خطا محسوب می شود. زمانی که تیمی به گل رسید می تواند خوشحالی کنید، ولی در حین بازی باید سکوت را رعایت کند و بدونه هیچ صدایی بازی ادامه خواهد داست.

ضربه زدن به میز و لرزاندن آن در حین بازی خطا محسوب می شود و امتیاز منفی دارد. همیشه دو داور در طرفین میز می ایستند و حواسششون هست که خطا نشود. انگشت شست خود را بر روی میز قرار می دهد. اگر لرزشی را احساس کند به تیم خاطی اخطار خواهد داد. حواس تان باشد اخطار های تان سه تا نشود

هر تیم بعد از زدن گل، باید شمارنده کنار زمینش را یکی افزایش دهد. حال اگر بر اثر جوگیری یا آلزایمر فراموش کنند این کار را انجام دهند و بازی را شروع کنند گل برای زدن آن دوباره باید تلاش کنند.

اگر توپی وارد دروازه شود اما به علت شدت زیاد ضربه زننده، توپ به داخل زمین برگردد گل محسوب می شود و بازی متوقف خواهد شد و بازی تمام می شود.

چرخاندن میله بیش از یک دور یعنی ۳6۰ درجه خطا محسوب می شود. پس دسته را بین دو دست تان نگیرید و همین جوری بچرخانید تا شانس به شما رو بیاورد و توپ و دروازه بان و دروازه را به هم بدوزید!

زمانی که توپ زیر میله ۲ یا ۳ آدمکی است، بازیکن ۱5 ثانیه فرصت دارد تا ضربه بزند در غیر این صورت خطا اتفاق خواهد افتاد. این زمان برای میله 5 آدمکی ۱۰ ثانیه است. اگر توپ در زیر پای بازیکن شما باشد و حریف تان میله اش را الکی به کناره های زمین بکوبد زمانی که به شما فرصت داده شده است دوباره از اول شروع خواهد شد و شما ۱۰ یا ۱5 ثانیه فرصت خواهید داشت. پس تا می توانید اعصاب حریف تان را برهم بزنید.

به توپی که بین دو بازیکن به صورتی قرار بگیرد که هیچ کدام نتوانند به آن ضربه بزنند توپ مرده می گویند. توپ مرده در هر قسمت از زمین متعلق به بازیکنی است که توپ به دروازه بان او نزدیک تر است. توپ را برمی دارد و بازی را از زیر میله دو آدمکی شروع می کند. حالا اگر توپ دقیقا در وسط زمین مرد! توپ متعلق به تیمی است که آخرین گل را خورده است.

اگر بر اثر شدت ضربه توپ از زمین خارج شود اوت اتفاق افتاده است و تیم حریف بازی را از زیر میله دو آدمکی اش شروع می کند.

زمانی که توپ در زیر پای بازیکن تان قرار دارد نباید دست تان را از روی میله بردارید و اگر این اتفاق افتاد نمی توانید از اصل غافل گیری استفاده کنید! یعنی باید حداقل بین دو بازیکن پاس کاری کنید و بعد ضربه تان را بزنید.