بعضی از انواع ورزش فقط بخشی از سلامت یا توانایی را بهبود می بخشند با این وجود، بیشتر اوقات یک ورزش مزایای مختلف بسیاری دارد. به عبارتی دیگر، تا جایی که می توانید ورزش کنید. به ترین کار این است که تنوع ورزش ها و فعالییت های بدنی که انجام می دهید. به تدیج این فعالیت ها را بالا برده تا استقامت، قدرت، تعادل و ورزش های انعطافی را نیز اضافه کنید، اکنون که با فواید فعالیت های ورزشی آشنا شدید، امیدواریم در مورد شروع به ورزش، بیشار مشتاق شده باشید.

تاثیر ورزش بر سلامتی

با این، مهم است تمرینات را در سطحی شروع کنید که میتوانید آن را مدیریت کرده و به تدریج در مسیر خود حرکت کنید. به دلیل، در صورتی که ورزش زیادی را بسیار سریع انجام بدهید، میتوانید به عضلات و بافت های خود آسیب زده، خود را گرفتار کنید. به دلیل دیگر، لازم است اشتیاق شما تا اخرعمر دوام بیشتر داشته باشد. مزایای ورزش و فعالییت بدنی از تبدیل آن ها به یک عادت همیشگی، حاصل می شوند.

با یک یا دو نوع ورزش شروع کنید به می توانید آن ها را اداره کرده و اینکه می توانید به درستی آن ها رادر برنامه ی خود جا دهید سپس در حالی که با ان ها منطبق می شوید، مواردی بیستری را اضافه کنید تا مطمعن شوید که می توانید آن ها را تحمل کنید. اینکه چه میزان ورزش کنید

اینکه چه میزان ورزشگاه به شما و شرط شما بستگی دارد برای بعضی از افراد ورزش تقویت کننده عضلات ممکن است به معنی فشار دادن و به جلو هل دادن بیش از صد وزن در باشگاه محلی است.

تا پا های شما را برای پیاده روی و آهسته دویدن، آماده نگه داشتن آماده نگه دارد. برای دیگران، این مسله ممکن است به معنی بالا بردن نیم کیلو گرم وزنه برای قدرتمند کردن عضلات بازوی شما به اندازه ای باشد که از یک کیسه ی حمام استفاده کنید. این مورد ممکن است به معنی این باشد که شما توانایی انجام وضایف شخیصی خود دارید. هدف این است که آن هراس دارند. محققان دریافه اند که لازم نیست ورزش های شدید را برای کسب مزایای سلامت انجام دهید، مزایای سلامت انحام، ورزش با شدت متوسط نیز، موثر هستند.

قابلیت انعطاف

قابلیت انعطاف دامنه حرکت حول و حوش یک مفصل است. بدون دامنه حرکت عضلات نمیتوانندبه خوبی کار کنند که ممکن است بر فعالییت های روزانه یا ورزش کردن تاثیر بگذارد. از دست دادن قابلیت اانعطاف هم چنین می تواند منجر به درد یا بیماری های تعادلی شود، عوامل تاثیر گذار بر قابلیت انعطاف شامل جنس، سن، ژنیک، ساختار مفصل، نا هماهنگی عضله، آسیب ها، چربی و سطح فعالیت می باشند.

چون قابلیت با افزایش سن رو زوال می گذارد، مهم است که سطح قابلیت انعطاف کنونی شما حفظ گردد. از دست دادان قابلیت انعطاف باعث از دست دادن جنبش می شود، این امر هم بنوبه خود باعث از دست دادن پایداری میشود. نتیج حاصل خر افتادن بیشتر و از دست دادن استقلال می باشند. آزمون های قابلیت انعطاف پذیرفته - رد شده موجود در شما تعییت مناطقی از مفاصل که طبیعی می باشد و مناطقی که سفت می باشد و نیاز به ترمیم دارند، کمک می کنند قبل از انحام آزمون چند دقیقه ای گرم کنید و آنقدر که دردتان بیاید.

قدرت و استقامت پایین تنه

تکیه گاه حمایتی شما وقتی می دوید، پیاده روی می کنید از پله ها بالا می روید یا در یک صندلی می نشینید، پایین تنه است محلی که بزرگ ترین عضلات بدن در آن جای می گیرند فعالیت های روزانه را آسانتر سازد همچنین از اسیب های حاصل از استعمال مفرط جلوگیری کند. قدرت و استقامت پایین تنه بی نهایت برای کسانی مهم است که در فعالیت های ورزشی رقابتی و حرفه ای شرکت می کنند بیشتر مردم درک استباهی دارند که آن ها نیازی به تمرین پایین تنه دارند هرگاه آن ها مقدار زیادی تمرینی قلبی ریوی انجام دهند. این ها بزرگ ترین عضلات بدن هستند و از نیمی از شما حمایت می کنند بر آنکه قدرت استخوان را افزایش می دهند بنابراین البته شما نیاز به قوی نگه داشتن آن ها دارید.

نشستن دیواری

  1.  طوری بایستسد که پشتتان مسطح روی دیوار قرار بگیرد، پا ها 12 اینچ، 30 سانتی متری از دیوار فاصله داشته باشند.
  2. بدنتان را تا جایی پایین بیاورید که انتهایتان موازی با کف زمین باشند، همانطور که در شکل 2، 12 بطور تجربی نشان داده شده یک زاویه قایمه بسازد.
  3.  زمان سنج را روشن کنید و از شکل های b، 2، 13 a به عنوان مرجع استفاده کنید.