جنــــس دیــــواره : M D F دوبل - 32 میل                                           جنــــس آدمــــــک : تور نادو
نــــوع میلــگـــرد : 16 کششی با آبکاری کروم                                       جنس توپ و دسته : ABS- PVC
پـــــــــــــــایـــه : فلزی                                                                          جنـــس تـه پــایــه : استیل با قالبیت تنظیم ارتفاع
زمیـــــن بــازی : ملامینه 16 میل رنگی                                                  ابعـــــاد بیــــرونی : 70*130 سانتی متر
رنــــگ بــدنــه :خود رنگ                                                                       ارتفــــــــــــــــــاع : 90سانتی متر
لبـــــه دیـــواره : PVC                                                                           گـــل شــمــــــــــار: دارد
واشــر دیــواره : بلبرینگ طرح خارجی
ادامه مطلب