جنــــس دیـــــواره : چوب تبریزی                                            واشـــــر دیــــــــواره : پلاستیکی ضد سایش
نـــــوع میلـــگـــرد : 16 کششی با آبکاری گاللوانیزه                جنــــــس آدمـــــــک : تورنادو
پـــــــــایـــــــــــــه : فلزی - قوطی 20*60                              جنس توپ و دستــــه : معمولی
زمیـــــن بـــــــازی : نیوپان 16 میل صادراتی                          قابلیت تنظیم ارتــفاع : ندارد
رنـــــگ بــــدنـــــه : چکشی                                                    ابعـــــاد بیــــــــرونی :70*130 سانتی متر
قلــــــــــــــــــــک : طبق سفارش                                            ارتفــــــــــــــــــــــاع :90 سانتی متر
لبـــــــــه دیــــواره : چوب ابزار خورده
ادامه مطلب