35 کاره مارک توراس

وکیوم شده داخل کارتن به همراه کاتالوگ نصب

یکسال گارانتی بی قید و شرط

کارایی دستگاه :

1-پرس سینه نشسته                    11-پشت بازو

2-پرس سینه هالتر                     12-لت

3-زیر سینه هالتر                       13-اورکراس تک دست

4-بالا سینه هالتر                        14-اسکات

5-جلو پا                                  15-شکم

6-پشت پا خوابیده                      16-انواع رکت های دمبلی

7-لاری

8-فلای

9- قایقی

10-جلو بازو

ادامه مطلب