میز 14 کاره مارک توراس

وکیوم شده داخل کارتن به همراه کاتالوگ نصب

دارای یکسال گارانتی بی قید و شرط

کارایی دستگاه :

1-پارالل                                  8-بالا سینه هالتری

2-زیر بغل سیم کش                    9-زیر سینه دمبلی

3-پشت بازو                            10-زیر سینه هالتری

4-اور کراس تک دست              11-لاری

5-پرس سینه دمبلی                   12-جلو پا

6- پرس سینه هالتری                13-پشت پا خوابیده

7-بالا سینه دمبلی                     14-شکم

       

ادامه مطلب