میله تراپ بال ، یک میله کارآمد برای اجرای حرکاتی مثل لانچ ، لیفت ، شراگ و .... می باشد

ادامه مطلب