نیمکت سرشانه - طرح خارجی- استاندارد
مناسب برای حرکات تکمیلی نشسته سرشانه با استفاده از دمبل و هالتر

ادامه مطلب