این نوع شکم بند با استفاده از افزایش تعریق در ناحیه شکم و پهلو نقش بسزایی در کاهش سایز و سوزاندن چربی ها دارد.

ادامه مطلب