28 کاره تایوانی مارک مکس ول

دارای  یکسال گارانتی بی قید وشرط

وکیوم شده و داخل کارتن به همراه کاتالوگ نصب

کارایی دستگاه:

1-زیر بغل سیم کش دست جمع                     6-جلو بازو                  11-اورکراس تک دست

2-زیر بغل سیم کش دست باز                      7- پشت بازو                 12-شکم

3-پرس سینه                                       8-قایقی دست باز              13-انواع حرکات های دمبلی

4-بالا سینه                                         9- قایقی دست جمع

5-جلو پا                                          10-پروانه

ادامه مطلب