جهت تقویت عضلات پا
متریال ساخت:لوله بیضی،تسمه برش خورده پلاسما

ادامه مطلب