نیمکت 4حالته مدرج با قابلیت کار بر روی عضلات مختلف بدن
این نیمکت با کاربردهای مختلف برای استفاده جهت تقویت عضلات مختلف بدن از جمله شکم، پا، فیله و تمرینات دمبلی مربوط به (بالا، زیر ، و تخت) سینه و سرشانه به کار می رود

ادامه مطلب