9 کاره خارجی مارک توراس

وکیوم شده داخل کارتن به همراه کاتالوگ نصب

دارای یکسال ضمانت بی قید و شرط

کارایی دستگاه :

1-پرس سینه دست جمع                         6-اسکات

2-پرس سینه دست باز                           7-جلو پا

3- بالا سینه                                       8-پشت پا

4-زیر سینه                                       9- شکم

5- لاری

ادامه مطلب