فعالیت های بدنی روزانه می توانند بعد از همان اهداف ورزشی را عمل کنند اما چه میزان فعالیت بدنی باید انجام داد تا از مزایای سلامت بهره مند شد هنوز می توانیم پاسخ روشنی به شما بدهیم اما میتوانیم مثال هایی از آنچه که محققان یافتهاند را ارایه کنیم برای مثال راننده اتوبوس و تاکسی که به لحاظ بدنی غیر فعال هستند نسبت بالاتری به بیماری قلبی به مردان در دیگر شغل ها را دارند در مطالعات نشان میدهد افرادی که به لحاظ بدنی فعال باقی میمانند میزان مرگومیر کمتری نسبت به افراد غیر فعال دارنددر مطالعه دیگر محققان قدرت عضلات در افراد ۷5 ساله ای که به طور مرتب کار های مانند وظایف خانه و باغبانی انجام می دهند و در افراد از ۲5 ساله که غیرفعال بوده بررسی کردند پنج سال بعد آن ها دریافت کردند که افراد فعال میزان بیشتری از انرژی خود را نسبت به افراد غیر فعال حفظ میکنند در حالی که هنوز نمیتوانیم دقیق به شما بگویم که چه میزان فعالیت بدنی روزانه را باید برای کسب فواید ویژگی سلامتی انجام دهید این تحقیق مشخص است مهم نیست نشان ها چقدر است فقط باید سعی کنید به لحاظ بدنی باقی بمانید در مباحث بعدی به شما کمک میکند سطوح کنونی قدرت و آمادگی خود را حفظ کنیم بلکه به شما کمک ما آن ها را افزایش دهید.

فعالیت های بدنی

محققان می گویند که بالا رفتن سن به معنی از دست دادن توانایی و قدرت برای انجام وضایف روزانه و اموری که از انجام ان ها لذت نیست اما روش زندگی به این معنی است که شما احتمالا مقداری از قدرت و توانایی خود را از دست خواهید داد و اینکه در معرض خطر بالاتری برای بیماری و نا توانی خواهید داشت. خوشبختانه، حتی افراد بسیار ضعیف نیز می توانند سلامت و استقلال خود را به وسیله ی افزایش فعالییت بدنی تقوییت کنند. ورزش های رقابیت و فعالییت های بدنی که حتی در سطح متوسط به طور مرتب انجام میشود از بسیاری بیماری ها و ناتوانی های ناتوانی مرتبط با کهولت سن، جلوگیری کرد یا آن ها را به تاخیر بیاندازند.

افراد نباید تصور کنند که فعالیت بدنی یا نوعی تلاش فیق بشری یا بسیار منظم باشد. من نمیخوام آن ها از فکر ورزش کردن بترسند. من فکر میکنم وقتی آن ها ببینند که چه احساسی بهتر دارند، به انجام آن ادامه خواهند داد.

چهار نوع فعالیت ورزشی مهم

  1. فعالییت های استقامتی که ضربان قلب و تنفس را برای مدت طولانی افزایش میدهند. این فعالییت ها سلامت قلب، ریه و سیستم گردش خون را تقوییت کرده و به جلوگیری از بیماری ها و به تاخیر آن ها کمک می کنند
  2.  ورزش های قدرتی که افرادسالمند رابرایانجام کار هایی که به انجام آن ها نیاز دارند. و کار هایی که دست دارند انجام دهند، به اندازه کافی تقویت می کنند
  3.  تعادل به سالمندان کمک میکند تا کمتر زمین بخورنند که دلیل اصلی نا توانی در این جمعیت می باشد.
  4.  ورزش های کششی کمک می کنند بدن نرم تر و انعطاف پذیر شود. وزش کردن، اثرات ماندگار زیادی دارد

چه کسی میتواند ورزش کند؟

مطلاعات نشان میدهد که در طولانی مدت، افراد سالمند در تمام گروه های سنی با کنار گذاشتن ورزش، بسیار بیشتر به سلامتی خود آسیب می زنند. به عنوان مثال یک قانون، افراد سالمند تا جایی که می توانند به لحاظ بدنی فعال باقی بمانند. در این مباحث ها تیضیح داده میشود که شمامی توانید قبل از شورع ورزش ه، با دکتر خود مشورت کنید. همچنین شرایطی را خواهید یافت که انجام ورزش را منع می کنند. و به شما ورزش اطمینان بدهد. اما در صورتی که هنوز هم در مورد ورزش تردید دارید، قبل از شروع با پزشک خود مشورت کنید.